Tümör Profilleme Servisleri

Kişiye özel tedavi seçeneklerinin ve uygun klinik çalışmaların belirlenmesine yönelik;

  • Yeni Nesil Dizileme (NGS),
  • Floresan in situ Hibridizasyon (FISH),
  • Krojenik in situ Hibridizasyon (CISH),
  • İmmünohistokimya (IHC),

Tümör tipine göre ilave olarak Sanger Dizilemesi, Fragman Analizi ve PiroDizileme kullanılan multi-teknolojik solid tümör biyomarker analizidir.