Tümör Profilleme (MI Profile) | Genetik Kanser Testi - Caris Molecular Intelligence

Solid Timörler için MI Profile™ Biyomarker Panelleri

Kişiye özel tedavi seçeneklerinin ve uygun klinik çalışmaların belirlenmesine yönelik, Yeni Nesil Dizileme,(NGS), Floresan in situ Hibridizasyon (FISH) , Kromojenik in situ Hibridizasyon (CISH), İmmünohistokimya ( IHC) ve tümör tipine göre ilave olarak Sanger Dizilemesi, Fragman Analizi ve PiroDizileme kullanılan multi-teknolojik solid tümör biyomarker analizidir.

 

Ajan Biyomarker Platform
afatinib
(sadece NSCLC ile ilikili)
EGFR NGS
ERBB2 (Her2) NGS
afatinib + setuksimab
(sadece NSCLC kombinasyonları ile ilikili)
EGFR T790M NGS
alektinib, seritinib ALK IHC
aspirin
(sadece kolorektal kanser ile ilikili)
PIK3CA NGS
kabozantinib
(sadece NSCLC ile ilikili)
cMET NGS
kapesitamin, uorourasil, pemetrekset TS IHC
karboplatin, sisplatin, oksaliplatin BRCA1 NGS
BRCA2 NGS
ERCC1 IHC
setuksimab, panitumumab2
(sadece kolorektal kanser ile ilikili)
BRAF NGS
KRAS NGS
NRAS NGS
PIK3CA NGS
PTEN IHC
setuksimab EGFR CISH
krizotinib
(sadece NSCLC ile ilikili)
ALK IHC
cMET CISH, NGS
ROS1 FISH
dabrafenib, vemurafenib1 BRAF NGS
dakarbazine, temozolomid MGMT IHC
MGMT-Metilasyonu Piro Dizileme
IDH1(sadece yüksek
dereceli gliom ile ilikili)
NGS
dosetaksel, paklitaksel, nab-paklitaksel TLE3
(meme kanseri hariç)
IHC
TUBB3
(meme kanseri hariç)
IHC
dokzorubisin,
lipozomal-dokzorubisin,
epirubisin
TOP2A IHC
(meme kanseri hariç)
CISH
erlotinib,gefitinib
(sadece NSCLC ile ilişkili
EGFR NGS
KRAS NGS
PIK3CA NGS
cMET CISH
PTEN IHC
Ajan Biyomarker Platform
everolimus, temsirolimus ER
(sadece meme kanseri ile ilikili)
IHC
PIK3CA
(kolorektal kanser h ariç)
NGS
gemsitabin RRM1 IHC
hormon terapileri 2
(kolorektal kanser, melamon, NSCLC hariç)
AR
(yumurtalık kanseri hariç)
IHC
ER
(prostat kanseri hariç)
IHC
PR
(prostat kanseri hariç)
IHC
imatinib cKIT NGS
PDGFRA NGS
irinotekan TOPO1 IHC
topotekan
(meme kanseri, kolorektal kanser, melanom, NSCLC hariç)
lapatinib, pertuzumab, T-DM1 Her2/Neu IHC; CISH
lomustin, prokarbazin, vinkristin 1p19q FISH
mitomisin-c BRCA1 NGS
BRCA2
nivolumab, pembrolizumab
(sadece mesane, böbrek, melanom, NSCLC ilikili)
PD-L1 IHC
olaparib
(sadece yumurtalık kanseri ile ilikili)
BRCA1 NGS
BRCA2
osimertinib
(sadece NSCLC ile ilikili)
EGFR T790M NGS
palbosiklib
(sadece meme kanseri ile ilikili)
ER IHC
Her2/Neu IHC; CISH
sunitinib
(sadece gastrointestinal kanserler ile ilikili)
cKIT NGS
trametinib1
(sadece melanom ile ilikili)
BRAF NGS
trastuzumab ERBB2 (Her2)
(sadece NSCLC ile ilikili)
NGS
Her2/Neu IHC; CISH
PTEN
(sadece meme kanseri ile ilikili)
IHC
PIK3CA
(sadece meme kanseri ile ilikili)
NGS
vandetanib RET NGS